Terms

60 Year Samvatsara Cycle

Brahma rules (1-20); Vishnu (21-40); Shiva (41-60). 1. Prabhava 2. Vibhava 3. Shukla 4. Pramoda 5. Prajapati 6. Angira 7. Shrimukh 8. Bhava 9. Yuva 10. Dhata 11. Ishwara 12. Bahudhanya 13. Pramathi 14. Vikram 15. Vrisha 16. Chirabhanu 17. Subhanu 18. Tarana 19. Parthiva 20. Vyaya 21. Sarvajit 22. Sarvadhari 23. Virodhi 24. Vikriti 25. Khara 26. Nandana 27. Vijay 28. Jaya 29. Manmatha 30. Durmukha 31. Hemlambi 32. Vilambi 33. Vikari 34. Sarvari 35. Plava 36. Shubhkrita 37. Shobhakrita 38. Krodhi 39. Vishwavasu 40. Paraabhava 41. Plavang 42. Kilak 43. Saumya 44. Sadharana 45. Virodhakrit 46. Paridhavi 47. Pramadi 48. Ananda 49. Rakshas 50. Nala 51. Pingala 52. Kalayukta 53. Siddharti 54. Raudra 55. Durmati 56. Dundubhi 57. Rudhirodgari 58. Raktakshi 59. Krodhan 60. Kshaya
Back