Terms

10 Sons of Manu

The 10 sons of Manu refers to the Manu 7: Vaivasvata and they are: 1. Ikshvaku 2. Nabhaga 3. Dhrishta 4. Saryati 5. Narishyanta 6. Nabhaga 7. Dishta 8. Tarusha 9. Prishadhra 10. Vasuman. Manu had ten sons --- Ven Dhrishnu Narishyant Naabhag Ikshwaku Kaarush Sharyati Ila Kanya Prishadhra Nabhagarishti. http://www.tamilstar.com/mythology/daksha/
Back