Terms

7 Wild Animals

The 7 Wild Animals are: 1. the lion 2. the tiger 3. the pig 4. the boar 5. the elephant 6. the bear 7. the monkey. Here is the relative Mahabharata slokam- Simha vyaaghra varaahascha mahisha vaaranaa: tatha Rikshaascha vaanaraaschaiva sapta aaranyaa: smrita nripa Gou: aja: manuja: mesho vaaji asvatara gardbhaa: Ete graamyaa: samaakhyaataa: pasava: sapta saadhubhi: Cited from: SriRangaSri List Archive
Back

New articles