Terms

Rana Neida

Rana Neida Die grüne Jungfrau, Göttin der Fruchtbarkeit und Schönheit http://www.vollmer-mythologie.de/rana_neida/ Rana-neida (betydelse obekant) var en kvinnlig vår- och fruktbarhetsgudomlighet ( = Freja), som rådde öfver de fjäll, som först bli gröna på våren (S.); vid hennes offeraltare uppsattes en blodbestruken bild af en slända (jfr Frigg, som bl. a. var spinnandets gudinna). http://runeberg.org/nfbs/0108.html Rana Neida ist die Frühlingsgöttin der Samen. Sie steht für geistiges und physisches Wachstum. In ihrem dunklen Aspekt werden ihr Blutopfer gebracht. http://www.wicca.de/Anfang.htm
Back