Terms

Kaal Purusha

Kaal purusha
 
Sun Soul (Atma) of the Kaal Purusha.
Moon Mind (Mana)
Mars Power (Bala)
Jupiter Knowledge (Gyan)
Venus Lust (Kaam)
Saturn Sorrow (Dukha)
 
Sun, Moon the Kings.
Mars Commander (Senapati).
Mercury Prince (Yuvaraja).
Jupiter,Venus Ministers (Mantri)
Saturn Servant (Sevak).
Back