Terms

12 Generals

12 Generals Juni-Shinsho (12 Generals of Yakushi Nyorai) Anira (Anila) Anchira (Andira) Basara (Vajra) Bikara (Vikarala) Haira (Pajra) Indara (Indra) Kubira (Khumbhira, Kuvera)) Makora (Mahoraga) Mekira (Mihira) Sanchira (Sandilya) Shindara (Sindura) Shotora (Catura) Cited from Website: Tenbu
Back

New articles