Terms

Life - Light

Life Light Adi Buddha - Emanation of Adi Buddha Amin - Vajrasattva Bu - Ma Original Emanation Samantabhadra Vajrasattva Samantabhadra-Samantabhadri Vajrasattva-Visva-Tara Vajradhara-Vajradhara-ishvari Vajrasattva-Visva-Tara Vajrasattva Vajrasattvatmika Ziwa Noorah Life, Light, > Power, Wisdom Power = 5 Buddhas Wisdom = 8 Boddhisattvas
Back