Terms

Pid i wuzurgi - Waxsh zindag

Pid i wuzurgi - Waxsh zindag Pid i wuzurgi, Zurvan, Wahisht(aw) shahriar Pidar wuzurgift, Pidar roshn, Pidar hasenag, Sroshaw Yazd The Great Spirit Waxsh zindag, Waxsh yozdahr
Back