Terms

Vajra, Sword, Jewel, Wheel, Lotus, Knife

6 Objects:

Vajra, Sword, Jewel, Wheel, Lotus, Knife

symbolize 6 Classes of Consonants

Gutturals, Palatals, Cerebrals, Dentals, Labials, Cerebrals, Sibilants
kavarga, cavarga, tavarga, pavarga, Tavarga, zavarga

linked with 6 Zodiac Signs:

Libra, Scorpio, Capricorn, Aquarius, Sagittarius, Virgo
Tula, Vrushika, Makara, Khumba, Dhanu, Kanya

These combine in a matrix with 5 vowels representing the 5 elements:

Earth Water Fire Wind Space
li u ri i a
Vajra ka kha ga gha na
Sword ca cha ja jha nya
Jewel ta tha da dha na
Wheel pa pha ba bha ma
Lotus ta tha da dha na
Knife sa hpa sa śa hka----------------------------------------------------------------------------
Hypothesis

K T V M K D K

M M V M
K K
M S
D V T K


Back