Terms

Stems in Hexagram

Stems in Hexagram
 
             Kun, Dui, Li, Sun, Qian, Gen, Kan, Zhen
Upper Gui, Ding, Xin, Ji, Ren, Bing, Wu, Geng
Lower Yi, Ding, Xin, Ji, Jia, Bing, Wu, Geng
 

Position of Hexagram Upper Lower
http://homepage2.nifty.com/index_Z/wuhangyi.html
Back