Terms

09 November

09 November St. Agrippinus St. Alexander St. Benignus St. Vitonus St. Ursinus St. Theodore Tyro St. Eustolia & Soprata St. Orestes St. Pabo http://www.catholic.org/saints/f_day/nov.php
Back