Terms

Geesteswetenschappen

Geeesteswetenscahppen De geesteswetenschappen kunnen als volgt worden onderverdeeld: De letteren; De theologie, of godgeleerdheid; De filosofie, of wijsbegeerte. [bewerk] Letteren De letteren in klassieke zin kunnen verder worden onderverdeeld in: Cultuurwetenschappen Geschiedenis Klassieke talen Kunstgeschiedenis Letterkunde (ook wel Literatuurwetenschap genoemd) Muziekwetenschap Regiostudies, waaronder Amerikanistiek en Europese studies Taalkunde (ook wel Linguïstiek of Taalwetenschap genoemd) Theaterwetenschap Talen Een moderne toevoeging is Mediastudies http://nl.wikipedia.org/wiki/Geesteswetenschappen
Back