Terms

1 Glottal Fricative

1 glottal fricative ha ह hi हि hu हु hi हृ hi हॄ he हे hai है ho हो hau हौ ha hi hu hi hi he hai ho hau ह हि हु हृ हॄ हे है हो हौ Alsao called a Voiced Fricative
Back