Terms

Water, Air, Fire, Space, Earth

Water - Thiruvanaikoil Air - Kalahasti Fire - Thiruvannamalai Space - Chidambaram Earth - Kanchipuram or Thiruvarur Thiruvanaikoil, Kalahasti, Thiruvannamalai, Chidambaram, Kanchipuram or Thiruvarur http://www.indiadivine.org/audarya/hinduism/447803-lord-shiva-sarvam-shiva-mayam.html
Back