Terms

Kartika, Magha, Vaisakha

Kartika, Magha, Vaisakha According to Narada muni,
Kartika(Tulam-Vrischikam), Magha(Makaram-Kumbham) and Vaisakha(Medam-Idavam) are the finest months, but of these three, Vaisakha is supreme. http://www.haindavakeralam.com/HKPage.aspx?PageID=8593&SKIN=D
 
Tulam-Vrischikam, Makaram-Kumbham, Medam-Idavam
Autumn                     Late Winter                   Spring
Libra - Scorpio        Capricorn -Aquarius   Aries -Taurus
Tula,                          Makara                           Mesha
Antares,                    Formalhaut,                  Aldebaran
Kameshwari,           Brijeshwari,                  Agamalini
 
cf.
Shiva                         Vishnu                           Brahma 
 
Standing,                  Sitting,                           Reclining
Back