Terms

Tulam-Vrischikam, Makaram-Kumbham, Medam-Idavam

Tulam-Vrischikam, Makaram-Kumbham, Medam-Idavam According to Narada muni, Kartika(Tulam-Vrischikam), Magha(Makaram-Kumbham) and Vaisakha(Medam-Idavam) are the finest months, but of these three, Vaisakha is supreme. http://www.haindavakeralam.com/HKPage.aspx?PageID=8593&SKIN=D Tulam-Vrischikam, Makaram-Kumbham, Medam-Idavam Tula Sankranti Makara Sankranti Mesha Sankranti Libra - Scorpio Capricorn -Aquarius Aries -Taurus
Back