Terms

Nakshatras - Lunar Months

Nakshatras - Lunar Months 1. Ashwini - 7. Asvayuja 3. Krittika - 8. Kartika 5. Mrigashira 9. Margashira 8. Pushya 10. Pushya 10. Magha 11. Magha 11. Poorva Phalguni 12. Phalguna 14. Chitta 1. Chaitra 16. Vishakha 2. Vaishakha 18. Jyeshta 3. Jyeshtha 20. Poorvashadha 4. Ashadha 22. Shravana 5. Shravana 25. Poorvabhadrapada 6. Bhadrapada
Back