Terms

Kailasa - Thiruvaiyaru

Kailasa - Thiruvaiyaru The temple complex at Thiruvaiyaru has a North and South Kailasha temple. Kailasha - Srikalahasti Srikalhasti considers itself as the kailasha of the South.
Back