Terms

Naga

Naga nAga which means also elephant and serpent Nag Mapu nAga Naga Naga Numerals Naga Padmanabha Naga Throne Naga Tree nAga, kUrma, kRkara, devadatta, dhanaM-jaya Naga-Malla nAgadvIpa Nageshwar (Lord of Snakes) Nageswara Temple nAgIbhu Nagkeshar Naglfari Nagpanchami
Back