Terms

12 Moons

Moons 12 Moons of Solar Year
 
Tyr = Ostara Moon, Merrymoon, Fallow Moon, Heymoon
Freyr  =  Harvest Moon, Shedding Moon, Hunting Moon Fogmoon
Hagal = Wolfmoon, Snowmoon, Horning, Lenting
Back