Terms

a ā i ī u ū, e ai o au, ka kha ga gha na, ca cha ja jha na, ţa ţha da dha ņa, pa pha ba bha ma, ya ra la va ŗa ha, ša za fa χa va la

Gumukhi Alphabet
 
a ā i ī u ū,  e ai o au,  ka kha ga gha na, ca cha ja jha na,  ţa ţha da dha ņa,  pa pha ba bha ma, ya  ra la va ŗa ha, ša za fa χa va la
 
 
                                          Sanskrit
a ā i ī u ū
e ai o au
ka kha ga gha na           kavarga       
ca cha ja jha na
ţa ţha da dha ņa            Tavarga
pa pha ba bha ma        pavarga
ya  ra la va ŗa ha            yavarga
ša za fa χa va la            zavarga
Back