Terms

A I U KA KU XA GA GU CA JA JI TA TU THA CA DA DI DU NA NU PA FA BA SA ŠA ZA

A I U KA KU XA GA GU CA JA JI TA TU THA CA DA DI DU NA NU PA FA BA
MA MI MU YA RA RU LA VA VI  SA ŠA ZA HA
 
A I U
KA KU XA GA GU                  kavarga
CA JA JI                                  cavarga
TA TU THA                             Tavarga
CA DA                                     cavarga 
DI DU NA NU                        tavarga 
PA FA BA MA MI MU             pavarga
YA RA RU LA VA VI              yavarga 
SA ŠA ZA HA                         zavarga
Back