Terms

Maras Cross (Diagonal)

Maras Krusts
 
 
Rotāšanas nolūkā Māras krusts (krustakrusts jeb ugunskrusts) sastopams sagšās, villainēs, jostās
=
Cross dressing for Mara (krustakrusts or fylfot) found sagšās, shawls, belts
via Google translate
Back