Terms

ani, bani, gani, doni, eni, vini, zeni, tani, ini, k’ani, lazi, mani, nari, oni, p’ari, zhani, rae, sani, t’ani, uni, pari, kani, ghani, q’ari, shini, chini, tsani, dzili, ts’ili, ch’ari, xani, jani, hae

ani, bani, gani, doni, eni, vini, zeni, tani, ini, k’ani, lazi, mani, nari, oni, p’ari, zhani, rae, sani, t’ani, uni, pari, kani, ghani, q’ari, shini, chini, tsani, dzili, ts’ili, ch’ari, xani, jani, hae
Back