Terms

Ana, Bas, Can, Cay, Das, Ev, Əl, Fil, Goz, bag, Hara, Xaς, Ilan, Ildirim, Jalə, Kim, Lalə, Maral, Nar, Ora, Őzga, Pay, Qar, Raqs, San, Şan, Tanri, Uca, Űrək, Varliq, Yay, Zirve, Mə’lum

Ana, Bas, Can, Cay, Das, Ev, Əl, Fil, Goz, bag, Hara, Xaς, Ilan, Ildirim, Jalə, Kim, Lalə, Maral, Nar, Ora, Őzga, Pay, Qar, Raqs, San, Şan, Tanri, Uca, Űrək, Varliq, Yay, Zirve, Mə’lum
Back