Terms

Beithe, Luis, Fern, Sail, Nion - Uath, Duir, Tinne, Coll, Quert - Muin, Gort, nGéatal, Straif, Ruis – Ailm, Onn, Ur, Eadhadh, Iodhadh– Eabhadh, Or, Uilleann, Ifin, Eamhancholl – Peith, Eite, Spas, Eite thuathail

Beithe, Luis, Fern, Sail, Nion - Uath, Duir, Tinne, Coll, Quert - Muin, Gort, nGéatal, Straif, Ruis – Ailm, Onn, Ur, Eadhadh, Iodhadh– Eabhadh, Or, Uilleann, Ifin, Eamhancholl – Peith, Eite, Spas, Eite thuathail
Back