Terms

Uh

Uh,
 
 
in Manichaeism. Mitul originii lumii, ieşită din membrele unui uriaş mort sau om-Ur este foarte vechi, nu doar în speculaţiile iraniene, ci şi în mitologia indiană (Rig-Veda, X, 90). Origin myth of the world, out of the limbs of a giant man-Ur is dead or very old, not just speculation Iran, but also in Indian mythology (Rig-Veda, X, 90). Într-adevăr, dacă mitul uriaşului Ymir în cosmogonia nordică  nu este o simplă scorneală medieval ă, cum se afirmă uneori, această legendă trebuie să fie una din cele mai vechi posesii ale rasei ariene. Indeed, if the myth of the giant Ymir in cosmogony north is not a simple tale medieval Uh, sometimes stated, this caption must be one of the oldest possessions of the Aryan race.
Back