Terms

Ha - (I), Wa, Za – Ziwa, Eh (Mandaic)

Ha - (I), Wa, Za – Ziwa, Eh
 

Ha - (I): Hiia rbia. "The Great Life" (II): Hibil Ziwa.

Wa - "Weyli!" (Wailh). "Woe to him who listens not to the language of light!"

Za - Ziwa. " Radiance, splendid and active Light"

http://www.essenes.net/index.php?option=com_content&task=view&id=745&Itemid=136

Back