Terms

5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5
 
In Shaivism: 5 Iswara Tattvas Tattvas 1-5
5 Shakti Tattvas (Maya + 5 Kancukas) Tattvas 6-10 Sat Kancukas
5 Atma Tattvas Tattvas 11-16
5 Jnanendriyas Tattvas 17-21 = 5 Organs of Perception
5 Karmendriyas Tattvas 22-26 = 5 Organs of Action
5 Tanmatras Tattvas 27-31 = 5 Subtle Elements
5 Mahabhutas Tattvas 32-36 = 5 Gross Elements
Back