Terms

Pashet

Pashet
Pashet ' - Day of Memory of the Heavenly Way the Gods is celebrated as the Feast of Czarodany once in many years ( three times in nine prognosis, ie every 27 years - one quarter of the great kołwieku
 
Pashet’ – Święto ku Czci Niebiańskiej Drogi Bogów obchodzone jak Święto Czarodany raz na wiele lat (co Trzy razy Dziewięć roków, czyli co 27 lat – 1/4 wielkiego kołwieku, bo małe koło wieków 5
Back