Terms

HA LE HA ME SE RE SE SHE KE BE TE CHE HA NE GNE A KE HE WE A ZE ZHE YE DE JE GE TE CHE PE TSE TSE FE PE

HA LE HA ME SE RE SE SHE KE BE TE CHE HA NE GNE A KE HE WE A ZE ZHE YE DE JE GE TE CHE PE TSE TSE FE PE
 
Back