Terms

kə khə gə ghə nə, cə chə jə jhə nə, t.ə th.ə də. d.hə n.ə, tə thə də dhə nə, pə phə bə bhə mə, yə rə lə və śə, s.ə sə hə ksə ə

kə khə gə ghə nə, cə chə jə jhə nə, t.ə th.ə də. d.hə n.ə, tə thə də dhə nə, pə phə bə bhə mə, yə rə lə və śə, s.ə sə hə ksə ə
Back