Terms

alif, baa’, taa’, thaa’, jiim, Haa’, khaa, daal, dhaal, raa’, zaay, siin, shiin, Saad, Daad, Taa’, Zaa’, Зayn, ghayn, faa’, qaaf, kaaf, laam, miim, nuun, haa’, waaw, yaa’

‘alif, baa’, taa’, thaa’, jiim, Haa’, khaa, daal, dhaal, raa’, zaay, siin, shiin, Saad, Daad, Taa’, Zaa’, Зayn, ghayn, faa’, qaaf, kaaf, laam, miim, nuun, haa’, waaw, yaa’
Calligraphy191 in The Beauty Of Typography: Writing Systems And Calligraphy Of The World
 
 
 
 
Back